Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie V kadencji zawiadamia, że I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się 1 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  c) Przeprowadzenie głosowania,
  d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  b) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  c) Przeprowadzenie głosowania.
  d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
 9. Powołanie, ustalenie liczebności i składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 10. Informacja o stanie budżetu gminy i miasta oraz o innych ważnych dla gminy sprawach.
 11. Zamknięcie obrad sesji. 

Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas pracy w Radzie Miejskiej: art. 25 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.