Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Inwestycje na terenie Gminy Szczebrzeszyn zrealizowane w latach 2007 – 2010.

Inwestycje na terenie Gminy Szczebrzeszyn zrealizowane w latach 2007 – 2010.

A. Inwestycje gminne.

Całkowity koszt inwestycji: 24 399 945 zł.
Pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych: 10 328 274,56 zł.


Szczebrzeszyn:

 • „Renowacja Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 210 000 zł.
 • „Moje boisko – ORLIK 2012″.
  Koszt inwestycji 1 580 000 zł.
 • „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie”.
  Koszt inwestycji 883 588 zł.
 • „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 1 092 000 zł.
 • „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 160 000 zł.
 • „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 2 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje ulic i chodników na terenie miasta: Brzechwy, Wierzbowa, Wyzwolenia, Klinowa, Słoneczna, Zamkowa, Cicha, Sadowa, Boczna, Cmentarna, Plac Tadeusza Kościuszki, Nadrzeczna, Ogrodowa” Klukowskiego, Sądowa, Piwna, Lubelska. Koszt inwestycji 1 521 000 zł.
 • Remont budynku Ratusza. Koszt inwestycji 150 000 zł.
 • Zabezpieczenie przed erozją i utwardzenie dna wąwozu ulic: Cmentarna, Sadowa, Gorajska.
  Koszt inwestycji 1 450 000 zł.
 • Remonty placówek oświatowych na terenie miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 784 000 zł.
 • Remonty i naprawy obiektów komunalnych przy ul. Zamojskiej, Sądowej i Targowej.
  Koszt inwestycji 170 000 zł.
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej na ulicach: Targowa, Wierzbowa, Cicha, Stara Rozłopska, Zamkowa, Lubelska, Turowskiego. Koszt inwestycji 379 000 zł.
 • Budowa i remonty oświetlenia ulicznego ulic: osiedla XXX-lecia PRL, Plac Tadeusza Kościuszki, Cmentarna, Zamkowa, Sobieskiego, Wyzwolenia, Słoneczna, Ogrodowa, Trębacka, Brzechwy, Sas – Jaworskiej.
  Koszt inwestycji 279 000 zł.
 • Remont i utrzymanie kwater i mogił poległych na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie.
  Koszt inwestycji 336 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Szczebrzeszynie: 17 224 588 zł., w tym dofinansowanie: 8 850 278,53 zł.


Bodaczów:

 • Przebudowa drogi Bodaczów – Michalów. Całkowity koszt inwestycji 1 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje dróg gminnych i chodników. Koszt inwestycji 225 236 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie.
  Koszt inwestycji 324 796 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w Bodaczowie. Koszt inwestycji 578 600 zł.
 • Wyposażenie remizo – świetlicy wiejskiej w Bodaczowie. Koszt inwestycji 8 807 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 230 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Bodaczowie: 2 597 439 zł., w tym dofinansowanie: 845 831,37 zł.


Wielącza Kolonia:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 44 550 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 55 960 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Kolonii: 100 510 zł.


Wielącza Wieś:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 65 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej. Koszt inwestycji 80 000 zł.
 • Remont oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji 5 612 zł.
 • Remont placówki oświatowej: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 44 050 zł.
 • Doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 20 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Wieś: 214 662 zł.


Wielącza Poduchowna:

 • Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Nr 110362L w Wielączy. Koszt inwestycji 262 880 zł.
 • Remonty drogi gminnej. Koszt inwestycji 50 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej i remont przepustów. Koszt inwestycji 70 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Poduchownej: 382 880 zł., w tym dofinansowanie: 210 299,66 zł


Przedmieście Zamojskie:

 • Remont świetlicy po byłej mleczarni. Koszt inwestycji 160 000 zł.
 • Remont i niwelacja dróg dojazdowych do pól oraz ul. Nadrzecznej. Koszt inwestycji 8 560 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Zamojskim: 168 560 zł.


Przedmieście Szperówka:

– Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 160 000 zł.
– Projekt koncepcyjny budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 3 050 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Szperówka: 163 050 zł.


Przedmieście Błonie:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 160 117 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 120 500 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Błonie: 280 617 zł.


Osiedle Klemensów:

 • Remont dróg gminnych, ulic i chodników: Łączna, Końcowa, Przechodnia, Słodka, Prosta, Zaułek, Jasna, Kolejowa. Koszt inwestycji 420 690 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 110 044 zł.
 • Remont kanalizacji: ul. Słodka. Koszt inwestycji 3 173 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Osiedlu Klemensów: 533 907 zł.


Kawęczyn:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 56 907 zł.
 • „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Koszt inwestycji 950 000 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynie: 1 006 907 zł, dofinansowanie: 245 787 zł.


Kawęczynek:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 252 540 zł.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej Topólcza – Kawęczynek oraz studni drenarskich. Koszt inwestycji 26 474 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynku: 279 014 zł.


Brody Małe:

 • Remont dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 390 686 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt 110 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Małych: 500 686 zł.


Brody Duże:

 • Modernizacja dróg gminnych i chodnika. Koszt inwestycji 300 000 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 24 661 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 36 274 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Dużych: 360 935 zł.


Niedzielska:

 • Remonty dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 276 233 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (remont schodów). Koszt inwestycji 57 337 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 22 591zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach: 356 161 zł.


Niedzielska Kolonia:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 65 722 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach Kolonii: 65 722 zł.


Kąty I:

 • Remont drogi gminnej i odmulanie rowów. Koszt inwestycji 6 000 zł.
 • Remont i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 27 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach I: 33 000 zł.


Kąty II:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 72 000 zł.
 • Oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji 50 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach II: 122 000 zł.


Kolonia Lipowiec:

Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 9 307 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kolonii Lipowiec: 9 307 zł.


B. Działania Gminy Szczebrzeszyn wspierające finansowo, lokalizacyjnie i prawnie inwestorów zadań pomnażających dorobek materialny na terenie miasta i gminy.

Wsparcie finansowe: Całkowity koszt inwestycji: 287 080 zł.

 1. Dotacja dla Parafii św. Katarzyny i  św. Mikołaja na renowację. Koszt inwestycji 35 000 zł.
 2. Dotacja dla Parafii Prawosławnej na renowację cerkwi. Koszt inwestycji 252 080 zł.

Wsparcie lokalizacyjne i prawne:

 1. Centrum Komunikacyjno – Handlowo – Usługowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących zjazdów publicznych przez INVEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej.
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń dla funkcji Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Szczebrzeszyn Błonie.
 3. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na funkcję handlową wraz z urządzeniami budowlanymi przez SAMBUD Sp. jawna Waldemar Brzuś, Marian Marczuk, Sławomir Zgnilec przy ul. XXX – lecia.

Wzrost wartości kapitału zewnętrznego na terenie miasta i Gminy Szczebrzeszyn w latach 2007 – 2010 – około 320 mln zł.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.