Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Sprostowanie

Sprostowanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie informuje, że w Dzienniku Wschodnim Nr 223 z dnia 17.11.2010 w  ogłoszeniu w sprawie wprowadzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn pomyłkowo podano ceny proponowane a nie ceny zatwierdzone przez Radę Miejską.

Taryfy z roku 2010 nie uległy zmianie i od 01.01.2011 r będą w dalszym ciągu wynosiły:
I. Zaopatrzenie w wodę:
1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe – cena wody za 1 m3 – 2,20 zł brutto
2. Grupa 2 – pozostali odbiorcy – cena wody za 1 m3 – 3,00 zł brutto

II. Odprowadzanie ścieków kolektorem:
1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe – cena za 1 m3 – 4,62 zł brutto
2. Grupa 2 – pozostali odbiorcy – cena za 1 m3 – 7,61 zł brutto.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.