Dzisiaj: 2024-03-03, imieniny: Maryna, Kunegunda

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > IV Sesja Rady Miejskiej

IV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 r. o  godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2011 rok.
 8. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie szkół w 2010 roku.
 9. Powołanie Komisji Uchwał.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Gminny Dom Seniora im. Jana Felisiaka w Szczebrzeszynie,
  b) wieloletniej prognozy finansowej,
  c) uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok,
  d) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczebrzeszyn do Zgromadzenia Zamojsko – Roztoczańskiego Związku Gmin,
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
  f) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczebrzeszyna,
  g) ustalenia zasad wypłacania diet radnym,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.