Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VII Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o  godz. 13:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek budżetowych i organizacyjnych za 2010r.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy. Informacje dotyczące świadczenia usług komunalnych.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie,
  b) likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach,
  c) likwidacji Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) zmian budżetu na 2011 rok,
  f) utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.