Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2011r.
 8. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2011r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 9. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za pierwsze półrocze 2011 roku.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na z wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości z Radą Sołecką Przedmieścia Zamojskiego,
  b) zmian budżetu na 2011 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.