Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2011r.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2011r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2012 rok.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmian budżetu na 2011 rok,
  b) Uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.