Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVI Sesja Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji  odbędzie się w dniu  26 stycznia  2012 r. o  godz. 1300 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2012 rok.
 7. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie szkół w 2011 roku.
 8. Funkcjonowanie sieci szkół w roku szkolnym 2012/2013.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  b) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  c) Udzielenia pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach,
  d) Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  e) Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielączy,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.