Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w 2012 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała nr XIII/89/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3350)
 • uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3351)
 • uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3352)
 • uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3353) 

Ww. uchwały (w tym obowiązujące formularze podatkowe) są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/.

            Jednocześnie informuję, że w 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje nowy wzór deklaracji określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U.z 2012 poz.87) 

Terminy składania deklaracji w danym roku :

 • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia. ; 
 • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi ( gmina, Skarb Państwa) do 15 stycznia
 • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi ( gmina, Skarb Państwa) do 15 stycznia;
 • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

            do dnia 15 lutego .

Uwaga !!! Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji podatkowych.

Termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolny oraz informacji w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne: 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową , osoby fizyczne składają deklarację na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych należy dokonywać poprzez :

 • wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pl. Tadeusza Kościuszki 1; Szczebrzeszyn,
 • wpłatę na rachunek Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie BS /Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001
 • wpłatę u sołtysa (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości\)

 w terminie :

 • do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia ( podatek od nieruchomości – osoby prawne) ,
 • do dnia 15 każdego miesiąca (podatek leśny) – osoby prawne;
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada 2012r. (podatek rolny) w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada 2012r. (podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
 • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2012 r. ( podatek od środków transportowych).

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej szczebrzeszyn.pl bip (zakładka :prawo lokalne; podatki; stawki obowiązujące w 2012 r) oraz w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pl. T.Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn pok. Nr 11(osoby fizyczne) lub nr 8 (osoby prawne)

Ww. deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać pod adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie; pl. T.Kościuszki 1; 22-460 Szczebrzeszyn lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – pok. nr 12 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.