Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Inwestycje 2011

Inwestycje 2011

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2011 roku.

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie.

Zakończone zostały prace przy budowie placu zabaw w Szczebrzeszynie, który wykonany został w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Plac wyposażony został m.in. w zjeżdżalnię, równoważnię, drzewko linowe, ścianę wspinaczkową. Wszystkie elementy zostały zamontowane na powierzchni 500 m², na podłożu z płyt amortyzujących upadki, teren placu został ogrodzony i wyposażony w ławeczki.

Koszt inwestycji 197 000 tys. zł.

Budowa kotłowni i modernizacja instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie.

Wykonano adaptację pomieszczeń pod budowę kotłowni gazowej , wymieniono instalację c.o. ze stalowej na miedzianą , wraz z wymianą kaloryferów.

Koszt inwestycji 64 000 tys. zł.

Remont i docieplenie (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Wykonane zostało docieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie wraz z przyległym zapleczem socjalno-administracyjnym, docieplenie stropo-dachu z elementami pokrycia oraz elementami blacharskimi.

Koszt inwestycji 125 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w Wielączy Kolonii, zmodernizowany został odcinek na długości 1300 m.

Koszt inwestycji 690 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Wykonano remont cząstkowy podbudowy i nawierzchni drogi  na odcinku 500 m. wraz z odmuleniem i odwodnieniem zastoisk wodnych z obrębu korony drogi

Koszt inwestycji 30 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów (obok remizy OSP).  

Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w Bodaczowie (obok remizy). Nawierzchnię wykonano z kostki ażurowej betonowej na długości 200 m.

Koszt inwestycji 130 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 1103752 w miejscowości Kawęczynek.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku 200 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ażurowej na podbudowie piaskowo – cementowej.

Koszt inwestycji 120 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Brody Małe w zakresie formowania korony drogi wraz z systemem odwodnienia.

Wykonano odmulenie rowów  oraz karczowanie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej Szczebrzeszyn- Zwierzyniec do rzeki Wieprz na dł. 1 km

Koszt inwestycji 35 000 tys. zł.

Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Zakończona została przebudowa ul. Sobieskiego w Szczebrzeszynie, poprzez wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji 260 000 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. XXX- lecia  (blok Wspólnoty Mieszkaniowej) oraz wykonany został odcinek przyłącza do kanalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej.

Koszt inwestycji  50 000 tys. zł.

Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie.

Wykonano uzbrojenie działek w sieć wodociągową na wysokości Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

Koszt inwestycji 14 000 tys. zł.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Szczebrzeszyn – Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 – wykonanie dokumentacji projektowej.

Koszt inwestycji 36 500 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Niedzielska.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Niedzieliska, położono 250 m kostki brukowej.

Koszt inwestycji 70 000 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112 L Brody Duże – Zawada w miejscowości Brody Duże.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Brody Duże., wykonano odcinek 250 m. (300 m² kostki brukowej przekazało Starostwo Powiatowe w Zamościu).

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej w Szczebrzeszynie.

Wykonano odcinek chodnika z kostki wibroprasowanej na odcinku ok. 150 m.

Koszt inwestycji 25 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę linii napowietrznej enn na kablową wraz z budową oświetlenia , łącznie wykonano 11 punktów świetlnych. od ul. Sobieskiego do ul. Partyzantów.

Koszt inwestycji 80 000 tys. zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej.

Zrealizowano kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Klinowa w Szczebrzeszynie łącznie wykonano 10 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 38 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedzielska Kolonia.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie miejscowości Niedzieliska Kolonia , łącznie wykonano 8 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 36 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie w miejscowości Kąty I, łącznie wykonano 21 punktów świetlnych

Koszt inwestycji 34 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy OSP w Bodaczowie.

Kontynuowano roboty remontowe i modernizacyjne budynku remizy w Bodaczowie w zakresie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zaplecze socjalno-kuchenne, wykonane zostało nowe zasilenie budynku w enn.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy na Przedmieściu  Szperówka.

Kontynuowane są roboty remontowo-modernizacyjne , w ramach zadania wykonano instalację c.o., enn, wymieniono podłogi oraz utworzono zaplecze socjalno-kuchenne.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Targowej.

Wykonano docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej w Szczebrzeszynie wraz z wyprawą elewacyjną.

Koszt inwestycji 53 000 tys. zł.

Adaptacja budynku w Katach Drugich na wiejską świetlicę.

W ramach robót adaptacyjnych wykonano stan surowy wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachowego.

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie.

Wykonano odwodnienie-drenaż części mieszkalnej na terenie Przedmieścia Zamojskiego.

Koszt inwestycji 62 000 tys. zł.

Wykonanie systemu odwodnienia kanałami otwartymi terenu osiedla w Brodach Małych.

Wykonano odmulenie i odwodnienie rowów wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Brody Małe.

Koszt inwestycji 49 000 tys. zł.

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego w Kawęczynku.

Wykonano zatokę autobusową wraz z placem manewrowym w miejscowości Kawęczynek.

Koszt inwestycji 50 000 tys. zł.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.