Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczebrzeszyn,

 

W dniu 1 stycznia 2012 r., weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu  czystości i porządku w gminie, która w znacznym stopniu zmieniła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na mieszkańców oraz jednostki samorządowe.

Gmina ma 18 m – cy od dnia wejścia w życie ustawy, na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który polegać będzie na:

  • Opracowaniu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn
  • Gmina ustali stawkę opłaty, jaką mieszkańcy będą musieli uiszczać na rzecz Gminy Szczebrzeszyn, za odbieranie odpadów komunalnych
  •   Przeprowadzenie przetargu na wybór jednostki, która będzie świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
  •   Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Nowe uwarunkowania powodują to, że Gmina Szczebrzeszyn staje się właścicielem odpadów komunalnych , wytworzonych przez mieszkańców. Stąd też umowę z jednostką na odbiór odpadów z Państwa nieruchomości zawrze Burmistrz Szczebrzeszyna.

1.Każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy będzie zobowiązany, do złożenia deklaracji zawierającej dane, będące podstawą ustalenia wysokości opłaty, która będzie wnoszona do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w formie tzw. „opłaty śmieciowej”,

2.Od każdego mieszkańca Gminy Szczebrzeszyn pobierana będzie opłata za wywóz śmieci.

Nowy system gospodarki odpadami obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 r.

Informacje o nowym systemie i podjętych przez Radę Miejską uchwałach będą Państwu przekazywane za pośrednictwem:

  •  strony internetowej: www.szczebrzeszyn.pl, www.gmina.szczebrzeszyn.sisco.info
  • tablic informacyjnych w poszczególnych sołectwach
  •  Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (Referat Rozwoju Gospodarczego)
  • radiu, prasie lokalnej.

Z poważaniem

Marian Mazur

Burmistrz Szczebrzeszyna

                                                                          

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.