Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej

w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 29 lipca  2013 r. o godz. 13.00 (poniedziałek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
 7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
 8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 9. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

b)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

c)       nadania tytułu honorowego obywatela majorowi Tadeuszowi Kuncewiczowi „Podkowa”,

d)       zmian budżetu na rok 2013,

e)       udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.