Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > PODPISANIE UMOWY NA SOLARY

PODPISANIE UMOWY NA SOLARY

W dniu  28 listopada 2013 roku  pomiędzy gminą  Szczebrzeszyn, a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Całkowita wartość Projektu  wynosi  4 835 821,60 PLN   w tym

dofinansowanie ze środków europejskich 4 110 448,36 PLN, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Okres realizacji Projektu został ustalony na:

Rozpoczęcie realizacji: 2013 – 12- 19

Zakończenie rzeczowe realizacji : 2014 – 11- 28

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie 613 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU i zostanie nimi objętych 613 gospodarstw domowych oraz 2 584 osób co stanowi odpowiednio 18,1 % i 21,8 % ogólnej liczby gospodarstw i mieszkańców gminy Szczebrzeszyn.

Obecnie pracownicy  referatu rozwoju gospodarczego  Urzędu Miejskiego przygotowują dokumentację przetargową i w najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację Projektu.

 

Należy podkreślić, że nasza gmina znalazła się w grupie 27 Beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie, a o które ubiegało się aż 112 wnioskodawców.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.