Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXIX Sesja Rady Miejskiej

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2013 rok.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2013 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na rok 2014.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r.,
  b) uchwalenia budżetu na rok 2014,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
  d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 r.,
  e) wyrażenia zgody na wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy radnemu Rady Miejskiej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Mariusz Drożdżyk 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.