Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INFORMACJA DLA PODATNIKÓW NA 2014 R.

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW NA 2014 R.

Burmistrz  Szczebrzeszyna  informuje, że  w  2014 roku  obowiązują  następujące   uchwały  podatkowe:

 • uchwała  nr XXXVII/256/2013  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  28 października 2013r. w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014r.  (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 2013r. Nr  poz.5005)
 • uchwała  nr XXXVII/257/2013   Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  28 października 2013r. w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od nieruchomości obowiązujących  na terenie gminy i miasta  Szczebrzeszyn na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 2014r. Nr 208 poz.5006)
 • uchwała  nr XIII/91/2011  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  28 października 2011r. w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od środków transportowych na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 2011r. Nr 208 poz.3352) wraz  ze  zmianą : uchwała nr XXV/172/2012 z dnia 29 października 2012 (Dz.Urz.Woj. Lub. z 2012 r. poz.3847
 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. wraz  ze  zmianą : uchwała Nr XXXVII/258/2013  z dnia 28 października 2013r. Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w  sprawie  wprowadzenia  zwolnień w podatku  od nieruchomości  na  terenie  gminy i miasta  Szczebrzeszyn. (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r. poz. 4369 i z  2013r  poz. 5007
 • uchwała  nr XIII/92/2011  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  28 października 2011r. w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy podatkowych  (Dz.Urz.Woj.Lub.  z 2011r. Nr 208 poz.3353)

Ww. uchwały są  dostępne  na  stronie  internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Szczebrzeszynie  www.bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka:  prawo lokalne; uchwały podjęte).

Wzory  formularzy  deklaracji i informacji  podatkowych  oraz  inne  formularze  są  dostępne  na  stronie  internetowej www.bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: Jak  załatwić  sprawę ?; 7. Sprawy załatwiane przez referat podatkowy. )   oraz  w  Urzędzie  Miejskim w  Szczebrzeszynie  pl. T.Kościuszki  1  22-460 Szczebrzeszyn  pok. Nr 11(osoby fizyczne) lub nr 8 (osoby prawne)

Jednocześnie  informuję, że w  2014 roku  w  zakresie  podatku  od  środków  transportowych  obowiązuje  wzór  deklaracji  określony  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia 17 stycznia 2012r.  (Dz.U.z 2012 poz.87)

DOTYCZY  OSÓB  PRAWNYCH

Terminy składania  deklaracji podatkowych  w  danym  roku :

 • na  podatek  od  nieruchomości  przez  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  oraz  spółki  nieposiadające  osobowości  prawnej  do dnia  31 stycznia. ;
 • na  podatek  rolny  przez  osoby  prawne, jednostki  organizacyjne , w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby  fizyczne) z  osobami  prawnymi ( gmina, Skarb Państwa)  do  15 stycznia;
 • na  podatek  leśny  przez  osoby  prawne, jednostki  organizacyjne , w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby  fizyczne) z  osobami  prawnymi ( gmina, Skarb Państwa)  do  15 stycznia; (formularz  DL-1 i zał. ZL-1/A

 

 • na podatek  od środków  transportowych  przez  osoby  fizyczne,  osoby  prawne i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej

         do dnia  15 lutego . ( formularz DT-1  i DT-1/A)

DOTYCZY  OSÓB  FIZYCZNYCH    (I  SPÓŁEK   CYWILNYCH)

Uwaga  !!!  Osoby  fizyczne  są  obowiązane  do  składania  informacji  podatkowych.

Termin  składania  informacji  w sprawie podatku od nieruchomości, informacji  w sprawie podatku   rolnego  oraz informacji w sprawie  podatku  leśnego  przez  osoby  fizyczne  upływa 14  dni  od   dnia  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  albo  wygaśnięcie  obowiązku  podatkowego  lub  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego  wpływ  na wysokość opodatkowania. 

Jeżeli  nieruchomość  lub  obiekt  budowlany  stanowi  współwłasność  lub  znajduje  się  w  posiadaniu  osób  fizycznych  oraz   osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawej  lub  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej, z wyjątkiem  osób  tworzących  wspólnotę mieszkaniową,  osoby  fizyczne  składają  deklarację  na zasadach  obowiązujących  osoby  prawne.

Obowiązek  składania  deklaracji  i  informacji  dotyczy  również podatników  korzystających  ze zwolnień  na mocy  przepisów  ustawy  o  podatkach i opłatach  lokalnych.

INFORMACJE  OGÓLNE  dotyczące  zapłaty  podatku

Wpłat  podatku  od  nieruchomości, podatku rolnego, podatku  leśnego , podatku od środków  transportowych  należy  dokonywać  poprzez :

wpłatę w kasie  Urzędu  Miejskiego  w  Szczebrzeszynie  pl. Tadeusza  Kościuszki 1;  Szczebrzeszyn,

– wpłatę  na rachunek  Urzędu  Miejskiego  w  Szczebrzeszynie 

BS  /Szczebrzeszyn   nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001

wpłatę  u  sołtysa  (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego  i podatku  od nieruchomości\)

 w terminie   :

–  do dnia 15  każdego  miesiąca,  a za styczeń  do dnia 31 stycznia  ( podatek  od  nieruchomości – osoby  prawne) ,

–  do  dnia  15 każdego  miesiąca  (podatek  leśny) – osoby  prawne;

– do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada  2012r.  (podatek rolny) w ratach proporcjonalnych  do czasu  trwania  obowiązku  podatkowego,

– do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada  2012r.  (podatek od  nieruchomości i podatek  leśny – osoby  fizyczne) – w ratach proporcjonalnych  do czasu  trwania  obowiązku  podatkowego,

– do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2012 r. ( podatek od środków transportowych).

Ww. deklaracje  i  informacje – po ich  uprzednim  wypełnieniu  należy  przesłać  pod  adres: Urząd  Miejski w  Szczebrzeszynie;  pl. T.Kościuszki  1;  22-460 Szczebrzeszyn  lub  złożyć  w  sekretariacie  Urzędu Miejskiego  w  Szczebrzeszynie  – pok.  nr 12 

Forma elektroniczna dokumentu do pobraniaogłoszenie dla podatników na 2014r. 

INFORMACJA   DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Więcej informacji na stronie: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.