Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN

Remont chodnika przy drodze powiatowej 3210L ul. Klukowskiego, Błonie

Zakres prowadzonych prac obejmował m.in. zabezpieczenie i regulację sieci podziemnych, wykonanie odwodnienia oraz  chodnika wraz ze zjazdami. Wykonawcą jest Zakład Remontowo – Budowlany TRAMES – Piasecki i Małyszek s.j. z Zamościa. Koszt inwestycji wynosi 118992,96 zł.

DSC_4264 DSC_4278 DSC_4318 DSC_4330 DSC_4338

Remont drogi gminnej w Klemensowie, ul. Spacerowa

W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne i podbudowy z kruszywa łamanego  grubości 10 cm oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm . Roboty zostały prowadzone od 09.11.2013r. do 15.11.1013r. Wartość wykonanych robót to 43 280,00 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Wielącza na długości 200 mb.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. w Zamościu. W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne, podbudowę z warstwy odsączającej i piasku, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5cm. Roboty zostały prowadzone od 05.11.2013r. do 13.11.2013r. Wartość wykonanych robót ogółem to 69 100,00 zł.

DSC_7444 DSC_7454

Przebudowa ulicy Bocznej w Szczebrzeszynie na długości 880 mb.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. w Zamościu. W ramach robót wykonano: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 4cm; nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5cm oraz podbudowy. Wartość wykonanych robót ogółem to 34 900,00 zł

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.