Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XL Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 /piątek/ w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2014 rok.
 7. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie szkół w 2013 roku.
 8. Funkcjonowanie sieci szkół w roku szkolnym 2014/2015.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) zmian budżetu na rok 2014.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.