Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Lokalny Indeks Jakości Współpracy w gminie Szczebrzeszyn w ramach projektu pn.”Wspólnie na Zamojszczyźnie”

Lokalny Indeks Jakości Współpracy w gminie Szczebrzeszyn w ramach projektu pn.”Wspólnie na Zamojszczyźnie”

 Gmina Szczebrzeszyn bierze udział w projekcie pn.„Wspólnie na Zamojszczyźnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W  lutym 2014 r.  w siedmiu gminach powiatu zamojskiego zostało przeprowadzone badanie jakości współpracy pomiędzy jednostką samorządu  terytorialnego a organizacjami pożytku publicznego. Gmina Szczebrzeszyn oraz działające na jej terenie organizacje pozarządowe będą wdrażać rozwiązania zawarte w „Modelu współpracy pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi”.

Celem przeprowadzonego  badania była  ocena wspólnych relacji i stanu współpracy międzysektorowej w gminie Szczebrzeszyn. Wypracowane razem wnioski mają tę współpracę ulepszyć oraz wskazać na dalsze kierunki działań, a w konsekwencji poprawić jakość życia mieszkańców.

W ramach podsumowania badania powstał “Lokalny Indeks Jakości Współpracy w Gminie Szczebrzeszyn”.  Dokument jest dostępny do odczytania po kliknięciu:  raport SZCZEBRZESZYN

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.