Dzisiaj: 2024-04-18, imieniny: Alicja, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLIII Sesja Rady Miejskiej

XLIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 (wtorek)  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy. Informacje dotyczące świadczenia usług komunalnych.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju. 
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  b) uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu ich przyznawania,
  c) zmian budżetu na rok 2014,
  d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady. 
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.