Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Stowarzyszenia > Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna http://www.spsz.szczebrzeszyn.info/

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.

Cele stowarzyszenia:

  • promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,
  • stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,
  • prace na rzecz zachowania  materialnych i niematerialnych zabytków Szczebrzeszyna,
  • popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
  • rozwój świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie inicjuje różne działania instytucji i organizacji mające na celu promowanie naszego miasta. Dlatego między innymi działaniami wydaje miesięcznik”Chrząszcz”, mający za zadanie zapoznawanie mieszkańców miasta i gminy z piękną historią a także teraźniejszością miejscowości, w której mieszkają. Gazeta w ilości 200 – 250 egzemplarzy rozchodzi się w ciągu dwu dni. Niektórzy mieszkańcy wysyłają egzemplarze gazety swoim rodzinom w kraju i za granicą.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypominanie ludzi, którzy zapisali się pięknie w historii miasta i gminy, także tych, którzy obecnie się w tę historię wpisują: działaczy gospodarczych, ludzi związanych ze szkolnictwem i opieką zdrowotną, twórców – artystów działających na terenie naszego miasta i gminy. W tym celu stowarzyszenia będzie prowadzić działalność wydawniczą.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.