Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godz. 13.00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2014r.
 8. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2014r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 9. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców gminy w okresie jesienno – zimowym.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz burmistrza Szczebrzeszyna,
  b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.