Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu w roku 2015.

Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu w roku 2015.

Rusza kolejna edycja naboru wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie projektu, który obejmuje głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych oraz działania informacyjno-promocyjne.

Źródła finansowania projektu:

  • 85 % – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy
  • 15 % – Budżet Województwa Lubelskiego.

Gmina Szczebrzeszyn, jako partner Województwa Lubelskiego, po raz kolejny będzie prowadzić nabór wniosków do realizacji tego zadania na własnym terenie.

Wnioski należy składać w terminie od 3 do 28 listopada 2014 r.

Wszyscy zainteresowani usuwaniem eternitu w 2015 r. powinni złożyć wniosek w w/w terminie. Nie będzie możliwości przystąpienia do projektu w trakcie rozpoczęcia i realizacji zadania w danym roku.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składamy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, pok. Nr 26.

Uwaga! Decyduje kolejność składania wniosków

Informacje szczegółowe, formularze wniosków, pomoc w wypełnieniu wniosku w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, pok. Nr 26, tel. 846821095 w. 340, jniedzwiedz@szczebrzeszyn.pl w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek , godz. 7.30 – 15.30).

Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
  3. Wniosek dla jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych

Ponadto regulamin wraz załącznikami i wszelkimi informacjami o programie dostępny jest na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl

swiss_logo 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.