Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > raport z gminy Szczebrzeszyn w ramach projektu “Wspólnie na Zamojszczyźnie”

raport z gminy Szczebrzeszyn w ramach projektu “Wspólnie na Zamojszczyźnie”

W związku z udziałem gminy i miasta Szczebrzeszyn w projekcie “Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans “Bona Fides” w partnerstwie z Powiatem Zamojskim przedstawiamy Państwu raport, który stanowi podsumowanie diagnozy współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Celem przeprowadzenia niniejszego opracowania jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Dokument ten powstał jako efekt prac grupy roboczej składającej się z pracowników JST i przedstawicieli NGO z Animatorem Współpracy. Został on poprzedzony badaniami ankietowymi dotyczącymi jakości współpracy wśród organizacji pozarządowych. Raport zawiera ocenę wzajemnych relacji i stanu współpracy oraz sugestie i rekomendacje, jak te relacje poprawić i spowodować, aby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Kształt raportu był opracowywany i konsultowany na spotkaniach grup roboczych w ostatnim czasie.

Poniżej dostępne są załączniki do pobrania.

Lista kontrolna Szczebrzeszyn 

Podsumowanie listy kontrolnej ze spotkania Szczebrzeszyn

Przebieg spotkania w ramach badania jakości współpracy JST i NGO

Szczebrzeszyn-raport

grafika_wspolnie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.