Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > ILUSTRACJA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

ILUSTRACJA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

1. Organizatorzy: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

2. Cele konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
 • popularyzowanie wśród uczniów czytania książek,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej,
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.

3. Warunki uczestnictwa :

 • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie ilustracji swojej ulubionej książki,
 • adresatem konkursu są: dzieci z grup przedszkolnych(praca grupowa-1 praca z grupy), z klas I-III, IV – VI szkoły podstawowej, I – III gimnazjum(prace indywidualne).
 • format prac plastycznych: indywidualne A3; grupowe A2,
 • technika wykonania – dowolna,
 • autor może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Kryteria oceny prac:

 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania pracy,
 • oryginalność wykonania pracy.

5. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 10.12.2014 r. do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie przy ul.Pl.T.Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

Z każdej kategorii wiekowej jury wybierze trzy najlepsze prace. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną przesłane do przedszkoli i szkół.

6. Przekazane prace przechodzą na własność Organizatora.

7. Każda praca powinna być opisana:

 • Imię, nazwisko,
 •  wiek,
 •  klasa,
 •  nazwa i adres szkoły,
 •  tytuł ilustrowanej książki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego imienia i nazwiska uczestnika,nazwy przedszkola,szkoły oraz zdjęcia pracy.

W przypadku pytań odnośnie konkursu, informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 84 6821227.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.