Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Kościuszki 1.

Uwagi można składać na formularzu konsultacji programu rocznego w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych dwojako:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

W terminie do 12.12.2014r decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Załączniki do pobrana

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.