Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > II Sesja Rady Miejskiej

II Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że II Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji  odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 (poniedziałek)  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej. 
 6. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie,
  b) powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie,
  c) uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2015,
  d) wieloletniej prognozy finansowej,
  e) uchwalenia budżetu na rok 2015,
  f) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014,
  g) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2014 rok,
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady. 
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie
Mariusz Drożdżyk

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.