Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > „Umiem pływać” – Pływać każdy może.

„Umiem pływać” – Pływać każdy może.

Dnia 30 listopada 2014 roku zakończyliśmy realizację programu powszechnej nauki pływania pod hasłem „Umiem pływać”, Pływać, każdy może. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 292,30 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową w kwocie 10 646,15 zł. pozostałe 10 646,15 zł. stanowiło wkład własny Gminy.

Programem objętych zostało 90 uczniów klas III  z pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach. 

Zajęcia realizowane w ramach projektu miały na celu:

  • kształtowanie zdrowego stylu życia,
  • nabycie podstawowych umiejętności pływania,
  • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, profilaktyki wad postawy i skrzywień kręgosłupa,
  • wyrównanie szans poprzez sport,
  • upowszechnienie aktywności fizycznej,

Wymienione cele zrealizowano w stopniu dobrym, bardzo dobrym i celującym. Program rozwijał sprawność fizyczną uczestników i ich uzdolnienia sportowe. Zajęcia pływackie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzięki programowi trzecioklasiści nauczyli się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Ćwiczenia poprzez zabawę dały okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się” oraz dostarczyły radości i satysfakcji.

Zajęcia odbyły się zgodnie z założonym programem i harmonogramem.  Na ostatnich zajęciach Młodzieżowa Drużyna WOPR w Zamościu przeprowadziła instruktaż udzielania pierwszej pomocy, uczniowie zaś zaprezentowali swoje umiejętności w trakcie sprawdzianu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Wszyscy uczniowie projektu otrzymali pamiątkowe Dyplomy.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.