Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2015 r.

O zwrot podatku akcyzowego może ubiegać się producent rolny, czyli osoba fizyczna lub prawna – będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Nowe terminy składania wniosków:

  • I tura – od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami lub ich kopiami dokumentującymi zakup paliwa w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
  • II turaod 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015r. wraz z fakturami lub ich kopiami dokumentującymi zakup paliwa w okresie od 01 lutego 2015r. do 31 lipca 2015 r.

Termin wypłaty zwrotu:

  • od 01 do 30 kwietnia 2015r. jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w I turze
  • od 01 31 października 2015r. jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w II turze

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Plac Kościuszki 1

pok. nr 11

Tel . 85 6821095 w.330

Określenie limitu zwrotu :

Kwota zwrotu = 86 litrów x 0.95 zł zł x ilość ha fiz. użytków rolnych

Opłaty – brak opłat

Sposób załatwienia wniosku  i tryb odwoławczy:

Burmistrz w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wydaje decyzje określającą kwotę zwrotu podatku . Od decyzji   służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Burmistrza Szczebrzeszyna w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (Dz.U. z dnia 30 marca 2006r. Nr 52,poz.379 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2014r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015r. (Dz.U. z 2014r. poz.1669)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.06.2013r.(poz.789) w sprawie wzoru wniosku.(druk do pobrania szczebrzeszyn.pl -Jak załatwić sprawę -Referat podatkowy – poz. 14)
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.