Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > szkolenie dla uczestników projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”

szkolenie dla uczestników projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Powiatem Zamojskim  zaprasza na szkolenie dla uczestników projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”. Szkolenie odbędzie się w dniach  09-10.02.2015. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie w godz. 08:00-15:00. Tematem szkolenia będzie: opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Warsztat poprowadzi Pani Agnieszka Ścigaj.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

  1. Diagnoza środowiska lokalnego – analiza zasobów i identyfikacja problemów- metoda budowania mapy lokalnych zasobów w oparciu o partycypacje). Techniki zbierania informacji i budowania diagnozy z udziałem społeczności lokalnej. Empowerment w wzmacnianiu lokalnej społeczności.
  2. Etapy projektowania programów aktywności lokalnej:
  • analiza dokumentów strategicznych – ustalenie celów i priorytetów GSRPS kompatybilnych z dokumentami strategicznymi
  • ćwiczenie – określanie wspólnych obszarów lokalnego dokumentu z dokumentami strategicznymi o szerszym zasięgu. ( Strategia Gminy, fundusze UE)
  • przygotowanie do metody partycypacyjnej – jak prowadzić warsztat strategiczny ze społecznością lokalną
  • formułowanie założeń GSRPS w zasady rozwoju społecznego
  • monitoring i ewaluacja GSRPS
  • lokalni liderzy i ich rola w procesie planowania- budowanie zespół zadaniowych
  1. Przykłady GSRPS – przykłady rozwiązań systemowych .

grafika_wspolnie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.