Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > IV Sesja Rady Miejskiej

IV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 12:00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2014r. – założenia na 2015r.
 7. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 8. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2015r.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  b)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  c) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2015 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady. 
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Drożdżyk

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.