Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > V SESJA RADY MIEJSKIEJ

V SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad :

  1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
  6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2014 – zasadność wydatkowanych środków.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014r.
  8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
  9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  10. Podjęcie uchwał  w sprawie:

a)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2015,

b)utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

c)nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016,

d)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

e)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczebrzeszyna,

f)wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,

h)udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,

i)udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej

j)udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,

k)udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.