Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

VI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek budżetowych i organizacyjnych za 2014 rok.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy. Informacje dotyczące świadczenia usług komunalnych.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2014 rok.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  b) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, nauczyciela wspomagającego i logopedów oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin,
  c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. prawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.