Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VII Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Plany remontowe placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Szczebrzeszyn – planowane prace interwencyjne.
 8. Ocena stanu estetycznego i utrzymanie czystości w gminie.
 9. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie,
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 4. rozpatrzenia sprawozdania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2014 rok,
 5. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
 6. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.