Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > BADANIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGNIZACJI POZARZĄDOWYCH w ramach projektu „WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE”

BADANIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGNIZACJI POZARZĄDOWYCH w ramach projektu „WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE”

W związku z udziałem gminy Szczebrzeszyn w projekcie “Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans “Bona Fides” w partnerstwie z Powiatem Zamojskim przedstawiamy Państwu raport, który stanowi podsumowanie diagnozy współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Celem przeprowadzenia niniejszego opracowania jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Dokument ten powstał jako efekt prac grupy roboczej składającej się z pracowników JST i przedstawicieli NGO z Animatorem Współpracy. Został on poprzedzony badaniami ankietowymi dotyczącymi jakości współpracy wśród organizacji pozarządowych. Raport zawiera ocenę wzajemnych relacji i stanu współpracy oraz sugestie i rekomendacje, jak te relacje poprawić i spowodować, aby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Kształt raportu był opracowywany i konsultowany na spotkaniach grup roboczych.
Załączniki:
Lista kontrolna_Szczebrzeszyn

Podsumowanie listy kontrolnej ze spotkania w Gminie Szczebrzeszyn

Przebieg spotkania w ramach badania jakości współpracy JST i NGO

Szczebrzeszyn-raport_LIJW

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.