Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

  1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
  6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych i OPS.
  7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
  8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
  9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  10. Podjęcie uchwał  w sprawie:

a) powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,

b) ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

d) utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,

e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,

f) zmian nazw ulic,

g) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

h) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.