Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > IX Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników sądowych,
b) wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
e) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie na prace renowacyjne przy kościele Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
g) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.