Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych przez suszę.

Informacja dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych przez suszę.

W związku z wprowadzeniem przez  Wojewodę Lubelskiego stanu zagrożenia suszą na terenie Województwa Lubelskiego istnieje możliwość składania oświadczeń o wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie należy składać do dnia 30 września 2015 roku  w Urzędzie Gminy Szczebrzeszyn  pokój  nr 24 w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia szkód.
Do oświadczenia należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR.
Druki oświadczeń można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój nr 24 lub na stronie internetowej Urzędu patrz poniżej:

  1. Oświadczenie rolnika o stratach w uprawach
  2. Oświadczenie o stratach w sadach

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze  co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich uprawy znajdujące się na terenie danej gminy na której  rolnicy ponieśli  szkody.
Straty będzie szacować Komisja Gminna powołana przez Wojewodę Lubelskiego w skład której wchodzą  przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych.
Termin oględzin w terenie zostanie uzgodniony z wnioskodawcą.
•    Rolnicy będą mogli uzyskać pomoc publiczna w formie  dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji , jeżeli poziom szkód będzie wyższy niż 30% średniej  rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale  specjalnym produkcji rolnej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
•    Rolnicy u których poziom szkód oszacowano na równy lub niższy niż 30% mogą  się  ubiegać o kredyt na wznowienie produkcji w ramach pomocy de minimis  w rolnictwie.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ dr inż. Marian Mazur
Szczebrzeszyn, dn.31.08.2015r.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.