Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > X Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

X Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że X Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2015/2016.
7. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których należy gmina Szczebrzeszyn.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
d) wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
g) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.