Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XI Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2015r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 8. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 9. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyboru ławników,
  b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.