Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 2 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn sprawowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.
 7. Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 8. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. – wstępne założenia.
 9. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 10. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
 11. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz pracowników zobowiązanych do ich złożenia za 2014 rok.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2016,
  b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obniżenia podatku rolnego na 2016 rok,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2016 rok,
  d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016,
  e) określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego,
  f) ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty,
  g) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2015 rok,
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.