Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zaproszenie na spotkanie – Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn

Zaproszenie na spotkanie – Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn

W związku z opracowywaną Strategią Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn informuję, że w dniu 13 października br. o godz.10:00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbędzie się spotkanie z udziałem autorów opracowania.
Tematem będzie: konsultacja części diagnostycznej Strategii, analiza SWOT /mocne, słabe strony gminy oraz jej szanse i zagrożenia/ oraz kierunki działań Gminy Szczebrzeszyn w latach 2016 – 2022.
Z uwagi na ważność omawianych spraw dla przyszłego rozwoju miasta i gminy zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w w/w spotkaniu oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ dr inż. Marian Mazur

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.