Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN W 2015 ROKU

 

Przebudowa chodnika w Brodach Dużych
Przebudowana została dalsza część chodnika przy drodze powiatowej nr 32112L w miejscowości Brody Duże. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji to 150 000 zł.

DSC_8148

Przebudowa drogi w Brodach Dużych
Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w miejscowości Brody Duże, działka nr 689/1. Zakres wykonanych prac obejmował podbudowę tłuczniową z nawierzchnią asfaltową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Koszt inwestycji to 85 000 zł.

DSC_8134

Zakup wiat przystankowych
W celu poprawy obsługi komunikacyjnej zakupione zostały wiaty przystankowe dla miejscowości Bodaczów – 2 szt., Kolonia Niedzieliska – 1 szt., Szperówka –1 szt., Brody Małe – 1szt. Koszt inwestycji to 22 500 zł.

DSC_8151 DSC_8269
Modernizacja remizy OSP w Niedzieliskach
Wykonane zostało docieplenie budynku OSP w Niedzieliskach, styropianem wraz z wyprawą elewacyjną. Wykonawcą był Zakład Remontowo-budowlany Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna. Wartość robót to 80 000 zł.

DSC_8156 DSC_8162 DSC_8164
Budowa chodnika w Kątach Pierwszych
Wykonano około 400 metrów bieżących chodnika o szerokości do 1,5 m w miejscowości Kąty Pierwsze. Do ukończenia inwestycji pozostało ok. 150 m. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Wartość robót to 93 450 zł.

DSC_8173 DSC_8175 DSC_8177
Modernizacja remizy OSP w Kątach Pierwszych
Prowadzona jest modernizacja remizy OSP w miejscowości Kąty Pierwsze. W ramach inwestycji wykonano nową instalację centralnego ogrzewania wraz z instalacja elektryczną. Wykonawcą był Zakład Wielobranżowy Janusz Chwiejczak Brody Małe. Wartość robót to 40 000 zł.

DSC_4154 DSC_4166
Przebudowa drogi w Wielączy Poduchownej
Wykonana została podbudowa i nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej nr 278 w miejscowości Wielącza Poduchowna na odcinku 200 m. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Koszt inwestycji to 70 000 zł.

DSC_8198
Modernizacja drogi w Wielączy Kolonii
Wykonano przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 628, w miejscowości Wielącza Kolonia na odcinku 700 metrów bieżących, nawierzchnią tłuczniową. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Wartość robót to 103 147 zł.

DSC_8204
Remont świetlicy w Wielączy Kolonii
W ramach inwestycji wykonano przebudowę i modernizację budynku gospodarczego, jako świetlicy wiejskiej, dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Wielącza Kolonia. Zakres robót obejmował wymianę dachu, docieplenie budynku wraz z wyprawą elewacyjną. Wewnątrz utworzono salę świetlicy wraz z zapleczem kuchennym oraz dwie toalety dla kobiet i mężczyzn. Wykonawcą był Zakład Remontowo-budowlany DORBUD w Szczebrzeszynie. Wartość robót to 133 000 zł.

DSC_8213 DSC_8215 DSC_8224 DSC_8231
Budowa chodnika w Bodaczowie
Wykonana została dalsza część chodnika wzdłuż drogi nr 74, na odcinku Bodaczów-Wielącza Poduchowna. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo F.B.S.Z. Sławomir Zdunek z Panasówki. Wartość inwestycji to 150 000 zł.

DSC_4350 DSC_4387 DSC_8250 DSC_8254
Przebudowa ulicy Słodkiej w Klemensowie
Wykonano przebudowę ulicy Słodkiej w Szczebrzeszynie na odcinku ok. 500 m. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa refundowała część kosztów zadania w wysokości 151 000 zł. Całkowita wartość inwestycji to 257 000 zł.

DSC_8278 DSC_8280 DSC_8282
Przebudowa drogi na osiedlu Klemensów
Wykonano odwodnienie i utwardzenie drogi pasa pieszo-drogowego pomiędzy osiedlem domków jednorodzinnych a szkołą podstawową w Klemensowie. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Wartość robót to 154 000 zł. Inwestycja została dofinansowana z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, wkład Gminy wyniósł 33 000 zł.
Oświetlenie przy ulicy Polnej w Szczebrzeszynie
Wykonano oświetlenie uliczne przy ulicy Polnej w Szczebrzeszynie, w ramach przebudowy ulicy Trębackiej i Ogrodowej. Dodatkowo zainstalowane zostały cztery punkty świetlne. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Elektrycznej R. Juśkiewicz z Radecznicy. Wartość inwestycji to 12 300 zł.

DSC_8300 DSC_8307
Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie
Przebudowa budynku została wykonana by sprostać wymogom przepisów przeciwpożarowych. W ramach prac wykonano instalację elektryczno-ewakuacyjną, przebudowę schodów zewnętrznych, wraz z wyjściem ewakuacyjnym, zadaszenie zewnętrzne, wraz ze schodami zewnętrznymi oraz zamontowano dwoje drzwi przeszklonych zewnętrznych z dwóch sal przedszkolnych. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-budowlany Jan Pikuta z Biłgoraja. Wartość inwestycji to 150 000 zł.

DSC_8310 DSC_8311

Modernizacja budynku gosp. Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie
Wymieniono pokrycie dachu budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, wraz z dociepleniem. Wykonawcą był Zakład Remontowo-budowlany Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna. Wartość inwestycji to 50 000 zł.

DSC_8315 DSC_8326
Przebudowa drogi na osiedlu Brzechwy w Szczebrzeszynie
Wykonano przebudowę ulicy Ogrodowej na osiedlu Brzechwy w Szczebrzeszynie, w zakresie wymiany okrawężnikowania wraz z nową nawierzchnią asfaltową na długości około 150 m. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Wartość inwestycji to 81 000 zł.

DSC_8329 DSC_8335
Przebudowa budynku Gimnazjum w Szczebrzeszynie
Wykonano przebudowę i modernizację układu komunikacyjnego przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie (etap pierwszy został ukończony). W ramach inwestycji wykonane zostały miejsca parkingowe oraz drogi i dojazdy w obrębie budynku szkoły. Wartość robót etapu pierwszego wynosi 140 000 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-budowlany TRAMES z Zamościa.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Szczebrzeszynie
Wykonano częściową termomodernizację budynku Gimnazjum w Szczebrzeszynie w poziomie piwnic. Termomodernizacja objęła część budynku szkoły w miejscu przylegającym do części parkingowej. Wykonawcą był Zakład Remontowo-budowlany Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna. Wartość robót to 50 000 zł.

DSC_8364DSC_8367DSC_8346DSC_8348DSC_8358

 Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej na ul. Klinowej w Szczebrzeszynie
W ramach inwestycji wykonano odstojnik błota oraz kanalizację sanitarną i burzową na odcinku ok. 200 m. Ponadto, odtworzono nawierzchnię na odcinku budowanej kanalizacji. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Wartość robót to 145 000 zł.

DSC_8372 DSC_8378 DSC_8380
Przebudowa ul. Krótkiej w Szczebrzeszynie
Wykonano podbudowę tłuczniową i nawierzchnię z cegły klinkierowej na odcinku 200 m, wraz z okrawężnikowaniem. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Wartość robót to 40 000 zł.

DSC_8386 DSC_8399
 Utwardzenie placu przy remizie OSP w Błoniu
Wykonano utwardzenie placu w obrębie sceny przy remizie OSP w miejscowości Błonie. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo F.B.S.Z. Sławomir Zdunek z Panasówki. Wartość inwestycji to 25 000 zł.

DSC_8400 DSC_8406062
 Przebudowa chodnika w Kawęczynie
Zakres prowadzonych prac obejmował m.in. zabezpieczenie i regulację sieci podziemnych, wykonanie odwodnienia oraz chodnika wraz ze zjazdami. Wykonawcą było przedsiębiorstwo F.B.S.Z. Sławomir Zdunek z Panasówki. Koszt inwestycji to 150 000 zł.

DSC_8422 DSC_8425
 Budowa infrastruktury technicznej oraz garażu na samochód strażacki w Kawęczynie
Wybudowany został budynek garażowo-gospodarczy dla potrzeb OSP w Kawęczynie, wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne INWEX Brody Małe. Łączna kwota inwestycji to 220 000 zł.

DSC_8431 DSC_8433 DSC_8437
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3205 L
Wykonano nawierzchnię asfaltową na istniejącej nawierzchni, na długości około 300 m. Finansowanie inwestycji: Gmina Szczebrzeszyn wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Zamościu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Wartość inwestycji to 53 000 zł.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.