Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIV Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2015 rok.
 7. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2015 r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na rok 2016 r.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
  c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.,
  d) uchwalenia budżetu na rok 2016.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.