Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2016.
 7. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn Spółka z o.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji,
  b) określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn,
  c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.