Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XVII Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2015 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  f) wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2017,
  g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Szczebrzeszyn na rok 2016,
  h) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.