Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Jubileusz 10–lecia nadania szkole nr 3 imienia Róży Zamoyskiej.

Jubileusz 10–lecia nadania szkole nr 3 imienia Róży Zamoyskiej.

Dnia 31.05.2016r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie miała miejsce niecodzienna uroczystość – Jubileusz 10 – lecia Nadania Szkole imienia Róży Zamoyskiej.

Honorowymi gośćmi były córki Róży i Jana Zamoyskich.

 • Pani Elżbieta Daszewska
 • Pani Maria Ponińska
 • Pani Gabriela Bogusławska
 • Pani Agnieszka Rożnowska
 • Pani Aleksandra Zamoyska, żona Pana Marcina Zamoyskiego, Prezydenta Zamościa – Syna Róży i Jana Zamoyskich,
 • Pani Róża Zamoyska, żona Pana Karola Jodko – Kamińskiego, córka Państwa Aleksandry i Marcina Zamoyskich, wnuczka Róży i Jana Zamoyskich.

W gonie dostojnych gości- serdecznych przyjaciół naszej szkoły – Dyrektor Szkoły Jolanta Szpunar powitała również:

 • Księdza Kanonika Andrzeja Pikulę – Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie,
 • Pana Henryka Mateja – Starostę Zamojskiego
 • Panią Loc – Oczkoś – Sekretarza UM w Szczebrzeszynie
 • Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie na czele z wice – przewodniczącą panią Danutą Olcha.

Następnie szczególnie ciepło i serdecznie powitała dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi, których Patronowie są silnie związani z Rodem Zamoyskich; dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół ponadgimnazjalnych, szkoły muzycznej, domu kultury z terenu gmin: Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec oraz Sułów.

Równie ciepło i serdecznie pani dyrektor powitała wieloletnich, obecnie emerytowanych dyrektorów i nauczycieli od lat związanych z naszą szkołą, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, osoby bliskie naszej szkole, naszych przyjaciół :

 • Pana Krzysztofa Jarosza – Dyrektora Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie
 • Panią Elżbietę Jarosz – Główną Księgową Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie
 • Pana Piotra Mateja – Dyrektora ZOZ w Krasnymstawie.
 • Panią Jadwigę Poświatowską – reprezentującą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.
 • Panią Marię Słota – Dyrektora ZOZ w Szczebrzeszynie.
 • Pana Piotra Tytoń byłego Komendanta Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie obecnie Trenera Rozwoju Osobistego i Biznesu.
 • Pana Zbigniewa Braksatora Komendanta Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie.
 • Pana Zbigniewa Paprochę – Dyrektora Domu Opieki Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie.
 • Panią Małgorzatę Pasieka reprezentującą Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.
 • Panią Joannę Krupińską – Dyrektora Banku PKO BP SA oddział I w Szczebrzeszynie.
 • Panią Agnieszkę Krukowską – w-ce Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie.
 • Pana Antoniego Pawluka – Dyrektora Firmy Ubezpieczeniowej Polisa – Życie S.A o/Zamość
 • Panią Alicję Pietrykowską – szkolną pielęgniarkę
 • Pana Zygmunta Krasnego – redaktora Miesięcznika „Chrząszcz” w Szczebrzeszynie.
 • Pana Piotra Piaskowskiego – Prezesa I Kadencji Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Klemensów” w Szczebrzeszynie.
 • Panią Marię Godzisz – Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Klemensów” w Szczebrzeszynie.
 • Pana Mirosława Wojciechowskiego– przewodniczącego Osiedla „Klemensów” w Szczebrzeszynie
 • Państwa Jolantę i Mirosława Nogalskich właściciel restauracji „Klemens”.
 • Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Klemensów” w Szczebrzeszynie na czele z Prezesem Panią Katarzyną Banach.
 • Koleżanki i kolegów- Grono Pedagogiczne oraz Personel Obsługowy
 • Naszych Rodziców na czele z Przewodniczącą RR Panią Dorotą Rybak – nieocenionych przyjaciół naszej szkoły, współorganizatorów dzisiejszej uroczystości.
 • Uczniów i Absolwentów naszej szkoły – współgospodarzy uroczystości.
 • mieszkańców Osiedla Klemensów oraz Szczebrzeszyna.

Obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Oprawę liturgii przygotowali rodzice i uczniowie naszej szkoły. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Kanonik Andrzej Pikula.

Druga część uroczystości miała miejsce na terenie przed naszą szkołą. Dyrektor Szkoły J. Szpunar przywitała zebranych gości i wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym przybliżyła bohaterską Mamę –Różę Zamoyską „Kochającą bezgranicznie swoją rodzinę”. Honorowe warty w kąciku Patrona pełnili harcerze – absolwenci naszej szkoły.

Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny i tańce, w których mali artyści wyrazili swoją miłość i przywiązanie do naszej Patronki Róży Zamoyskiej. Tańce zostały przygotowane pod kierunkiem pani Martyny Zbiegień. Po czym zaproszeni Goście zabrali głos dziękując za wzruszające spotkanie z naszym Patronem Różą Zamoyską oraz Społecznością naszej szkoły.

W dalszej części uczniowie naszej szkoły wręczyli zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane upominki. Ostatnim punktem programu było przyjęcie okolicznościowe poprzedzone prezentacją multimedialną przedstawiającą ważne wydarzenia z życia szkoły w perspektywie ostatnich10 lat.

Tak jak wspomniała w swoim przemówieniu pani dyrektor szkoły „Postać Róży Zamoyskiej, jej życie działalność, wszystko to sprawiło, że po latach znajdujemy w Niej wzór postępowania, jest dla nas przewodniczką, która własnym przykładem uczy nas miłości, wierności wartościom nadającym życiu sens. Jest wspaniałym wzorem wszelkich zalet i cnót: miłości jaką darzyła swoją rodzinę, w jaki sposób służyła cierpiącym, potrzebującym pomocy. Tylko Ona jako „Anioł Dobroci” miała tak gorące serce. Tylko Ona potrafiła przybiec w każdej potrzebie ku innym. Dla Niej Bóg, rodzina i ojczyzna, to najcenniejsze skarby, które należy czcić, z których należy czerpać, które trzeba bronić i pomnażać dla dobra innych. Róża Zamoyska jest dla nas wspaniałym wzorem jak można kochać, jak być dobrym, mimo otaczającego zła!”

Wdzięczne za każdy gest dobroci w imieniu całej Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie słowa podziękowania, wyrazy szacunku i uznania kierują do Dzieci ze Współmałżonkami i Wnuków Róży i Jana Zamoyskich, Organu Nadzorującego, Władz Powiatowych i Samorządowych, Dyrektorów różnych typów Szkół oraz Przedszkoli, Przedstawicieli Instytucji oraz Zakładów Pracy – Naszych nieocenionych przyjaciół, którzy pomimo nawału spraw i obowiązków, zaszczycili nas swoją obecnością i czynnie uczestniczyli w tak ważnym dla nas dniu.

Jolanta Szpunar – Dyrektor Szkoły Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie,

Katarzyna Banach – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Klemensów” w Szczebrzeszynie.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.