Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

W dniu 04 czerwca 2016 r. w Kawęczynie odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, na którym obecni byli delegaci oraz przedstawiciele z poszczególnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn., a także goście, m.in.: płk w stanie spocz. Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Ziemi Zamojskiej, st. bryg. w stanie spocz. – Edward Wisz – były Komendant Wojewódzki PSP w Zamościu, Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Henryk Matej – Starosta Zamojski, st. kpt. Dominik Kukułowicz – Z-ca Dowódcy JRG w Szczebrzeszynie. Dokonano podsumowania pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, oraz wytyczono kierunki pracy na najbliższą kadencję. Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium jednogłośnie. Wybrany został nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w składzie: 

 • Prezes – Marian Mazur
 • Wiceprezes – Jerzy Banaszkiewicz
 • Wiceprezes – Piotr Kłus
 • Komendant Miejsko-Gminny – Waldemar Dołba
 • Z-ca Komendanta Miejsko-Gminnego – Dariusz Samulak
 • Sekretarz – Marek Kłus
 • Skarbnik – Zdzisław Oczkoś
 • Członek –  Robert Cioś
 • Członek – Zbigniew Ćwik
 • Członek – Zbigniew Gimel
 • Członek –  Janusz Szczygieł
 • Członek – Arkadiusz Godzisz
 • Członek – Leonard Hołowiński
 • Członek – Andrzej Samulak

oraz Komisja Rewizyjna Oddziału:

 • Przewodniczący – Andrzej Zwoliński
 • Członek  – Tadeusz Wawryk
 • Członek – Dariusz Strzałkowski

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.