Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > zaproszenie na sesję rady miejskiej

zaproszenie na sesję rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. (środa) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
 7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
 8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 9. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 3. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2019,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 1. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.