Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Ankieta – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Ankieta – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz 1515 ze zm.), oraz Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 28.09.2016
Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza do udziału Mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania TUTAJ.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac T. Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: um@szczebrzeszyn.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 29 września 2016 r., a zakończenie na 12 października 2016 r.
Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.