Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2016r.
 7. Sprawozdanie  z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2016r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2017r.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017r.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  b) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
  c) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok,
  e) uchwalenia budżetu na rok 2017,
  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.